LÆGERNE


 

Læge Ditte Dragsted

Ditte Dragsted blev læge fra Københavns Universitet i 1995. Ditte blev speciallæge i almen medicin i 2010 og har siden været praktiserende læge i Lipkesgade.

Ditte har en ph.d. grad om kighoste fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut fra 2004.
 
Medlemsskaber:

Læge Oliver Christian Rabe

Oliver Rabe blev færdiguddannet læge fra Københavns Universitet i januar 2020. Oliver har været ansat på Ortopædkirurgisk afdeling i skadestuen på Herlev Hospital. Oliver har beskæftiget sig med forskning inden for diabetes og immunologi.
Medlemskaber: 

- Foreningen Af Yngre Læger (http://laeger.dk/yngre-laeger)

- Yngre Ortopædkirurger Danmark (https://www.yngreortopaedkirurger.dk/)