Lægerne i Lipkesgade
Læge Michele Saldo
Lipkesgade 28,
2100 København Ø

>> REJSEPLANEN

Tlf.: 3542 6622