PERSONALE I KLINIKKEN

Helle Kreutzmann

Lægesekretær.

Helle har været sekretær i klinikken i 25 år.

Det er Helle, du møder i telefonen, når du ringer efter kl. 9. Hun hjælper med tidsbestilling, medicinfornyelse og alskens andre ting.

 
 

Camilla Hansen

Sygeplejerske.

Camilla er sygeplejerske og har tidligere arbejdet i en årrække på neonatalafdelingen på Rigshospitalet, hvorfra hun har specialeuddannelsen som intensivsygeplejerske. Camilla varetager kontrol af forhøjet blodtryk, diabetes, stofskiftesygdomme, KOL og knogleskørhed. Hun vil endvidere udføre børneundersøgelser og svangreundersøgelser, sårpleje og en masse andre ting.

 
 
 

Amalie Severinsen, Caroline Damgaard Schaksen, Cecilia Petersen, Ea Grinda Rasmussen, Emilia Dik, Julie Pedersen, Magnus Ravn og Olivia Iga.

Udgør klinikkens hold af medicinstuderende.

De går på forskellige semestre på Københavns Universitet og tager blodprøver, vaccinerer, måler blodtryk, laver lungefunktionsundersøgelser samt forundersøgelser før faste kontroller og en masse andre ting.